ТАКСОНОМІЯ БІОМІМІКРІЇ:

Біологія, організована за функціоналом
Що таке таксономія біомімікрії?

Таксономія  це система класифікації. Таксономія біомімікрії це система класифікації, розроблена Інститутом біомімікрії для систематизації біологічних даних на веб-сайті AskNature. Таксономія класифікує різні методи, якими організми та природні системи вирішують функціональні виклики. 

На AskNature, методи, якими організми й інші живі системи вирішують функціональні проблеми, називаються стратегіями. Таксономія біомімікрії систематизує ці біологічні стратегії за функціями, тобто за тим, що стратегія робить для організму або живої системи. Систематизація біологічних даних за функціями має важливе значення, оскільки це дозволяє нам шукати потенційні рішення для схожих викликів, із якими ми стикаємось як людство

Ось приклад, що ілюструє як AskNature презентує стратегію та відповідну функцію в межах таксономії біомімікрії. У таксономії функції організовано в ієрархічну структуру. Вищий рівень – «група», охоплює варіації широко представленої в природі функції, другий рівень  — «підгрупа», вужчий набір варіацій функції, третій рівень  — окрема вузька «функція». Загалом, таксономія складається з 8 груп, що формуються з 30 підгруп, які охоплюють понад 160 функцій.


Організм

Який організм?

Намібійський пустельний жук

Виклик

На який виклик він має відреагувати?

Необхідність отримати воду в дуже посушливому кліматі 

Стратегія

Як організм реагує на цей виклик? (стратегія)

Крила цих жуків збирають воду з повітря за допомогою нанорозмірних виступів і особливої пози.

Функція

Чому цьому організму потрібна ця стратегія?

Щоб зібрати рідину

Це представлено таксономією біомімікрії як:

  • Група: Отримувати, зберігати, або розподіляти ресурси

  • Підгрупа: Збирати, абсорбувати, або фільтрувати ресурси

    • Функція: Збирати, абсорбувати, або фільтрувати рідини